Çevre Politikası

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden politikamız;
 • Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, değerlendirerek, çevre amaç ve hedeflerimizi belirlemek.
 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmayı, çevrenin korunmasını ve sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Çevre koruma çalışmalarının temelinin, sorunun kaynağına yönelik çözümler araştırmak olduğunun bilincine varıp çalışmalarımızı bu yönde geliştirmekteyiz
 • Atıkların azaltılması ve çevreye etkilerinin sıfıra indirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetimize devam ederiz.
 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.